Prošireni univerzalni nosač za bojlere

Montaža bojlera bez bušenja novih rupa. Postavite lako novi termorad bojler koristivši iste rupe od
starog bojlera, nekog drugog proizvođača.

mail-promo-nosac-sl-1

Prilagođeno za najšira osna odstojanja između šrafova.

mail-promo-nosac-sl-2

Više informacija možete dobiti slanjem poruke na office@termorad.rs ili beograd@termorad.rs i pozivom na 031 3819 150 ili 011 3660 519

Na našem prodajnom sajtu možete poručiti Vaš primerak proširenog nosača.