DIMNJACI

Termorad dimnjaci se proizvode u tri vrste. Sanacioni, Kućni i Industrijski (troslojni). Sanacioni se uglavnom koriste za sanaciju dotrajalih zidanih dimnjaka, tako što se unutrašnji zidovi starog dimnjaka oblažu sa sanacionim prohromskim cevima. Kućni dimnjaci se rade sa spoljnom maskom u boji i unutrašnjom izolacijom od kamene vune. Dimnjaci ovog tipa su najtraženiji. Industrijski tip dimnjaka je sklopljen iz tri sloja, tako što se keramička vuna postavlja između dva sloja prohroma (po sistemu – cev u cev). Većina dimnjaka se izrađuju sa promerima cevi od 120 – 600 mm, a po narudžbini mogu biti i većeg preseka, prema inženjerskom projektu ili zahtevu.