BOJLERI SREDNJE ZAPREMINE

Bojleri srednje zapremine se proizvode kao vertikalni, horizontalni; sa prohromskim ili emajliranim kazanom; sa opcijom izmenjivača toplote. Ova grupu čine modeli od 30 do 120 litara. U najčešće traženim zapreminama, od 50 i 80 litara, zastupljeni su svi modeli od najpovoljnijih sa unutrašnjom regulacijom do modela sa spoljnom regulacijom.