Najčešće postavljena pitanja

Tokom dve decenije poslovanja imali smo to zadovoljstvo da upoznamo veliki broj korisnika Termorad proizvoda , ali i da čujemo mnoga njihova pitanja i nedoumice…

Bojleri

Posude

Dimnjaci

 • Zašto je bitna izolacija kod bojlera?

  Bojler je uređaj koji spada u red najvećih potrošača električne energije u domaćinstvu. Akumulirana zagrejana topla voda se vremenom hladi, a proces i brzina hlađenja upravo zavisi od izolacije kazana, odnosno vrste materijala koji se koristi kao izolator, kao i debljine sloja izolacije. Kako bismo toplotne gubitke sveli na minimum u proizvodnji Termorad bojlera koristimo savremene izolacione materijale visoke održivosti, odnosno namenski poliuretan CFC bez freona. Debljina izolacionog sloja kazana na Termorad bojlerima je od 18mm do 75mm.

 • Kolika je garancija na Termorad bojlere?

  Sve garancije na Termorad bojlere su bezuslovne, što znači da potrošač nema obavezu pozivanja ovlašćenog servisera da izvrši čišćenje kazana od kamenca i zamenu magnezijumske anode na svakih 2 – 3 godine. Garancija na prohromski kazan je 10 godina bezuslovno, garancija na emajlirani i polipropilenski kazan je 5 godina bezuslovno, dok je garancija na sve ostale delove proizvoda (grejač, termostat, elektroinstalacije itd) 25 meseci.

 • U čemu je razlika između prohromskog i emajliranog kazana?

  Emajlirani kazan se izrađuje od čeličnog lima na čiju površinu se nanosi stakleno-keramički premaz, odnosno emajl koji obezbeđuje odličnu zaštitu od korozije i visoki nivo higijene vode. Ova kategorija bojlera poseduje dobar odnos cene i kvaliteta. Prohromski kazani se proizvode od nerđajućeg čelika – inoxa i predstavljaju proizvode premijum kategorije kvaliteta. Zbog svojih svojstava materijala izrade, prohromski kazan ne može korozirati te ima daleko duži vek trajanja, fiziološki je neutralan i ne utiče na promenu bakteriološke i hemijske ispravnosti vode.

 • Šta je to bezuslovna garancija?

  Potrebno je da napravite razliku između bezuslovne i uslovne garancije. Kod uslovne garancije, periodično, nakon isteka određenog vremenskog perioda (obično 1 – 2 godine) uslovljeni ste od strane proizvođača da morate angažovati ovlašćenog servisera da izvrši neophodno servisiranje proizvoda ili ćete u suprotnom izgubiti pravo na garanciju. Garancije na sve Termorad proizvode su bezuslovne, i to sa periodom važenja od 10 godina na prohromski, odnosno 5 godina na emajlirani i polipropilenski kazan, tako da nemate obavezu trošenja dodatnog novca na servisiranje proizvoda.

 • Zašto se oseća neprijatan miris vode iz bojlera?

  Nekada se može desiti da se prilikom puštanja bojlera u rad oseća neprijatan miris vode. Razlog tome je u reakciji koju stvara magnezijumska anoda. Naime, ovo je po pravilu posledica stvaranja vodonik sulfida pomoću bakterija koje smanjuju sulfat. Ove promene se javljaju ukoliko voda koja se zagreva nema dovoljno vodonika, već se ista hrani slobodnim vodonikom koji oslobađa anoda. Potrebno je očistiti kazan i zameniti anodu. Ukoliko se ova pojava ponovi, odstranite anodu iz bojlera i time ni na jedan način nećete uticati na funkcionisanje samog uređaja.

 • Koliki je razmak kačenja za montažu Termorad bojlera?

  U zavisnosti od modela bojlera širina razmaka na nosačima kojima se bojleri montiraju na zid su različiti. Pregled svih modela bojlera kao i širinu razmaka na nosačima za montažu možete pogledati u tabeli.

 • Posle kog vremenskog perioda je preporučljivo očistiti kazan bojlera od kamenca?

  Stvaranje tvrdokornih naslaga kamenca javlja se u većoj ili manjoj meri u zavisnosti od kvaliteta vode. Na to koliko će biti taloženje kamenca na unutrašnjost kazana utiče i učestalost upotrebe bojlera kao i zadata temperatura zagrevanja (kod viših temperatura dolazi do većeg taloženja kamenca). Kada se uzmu u obzir svi navedeni faktori, preporučuje se čišćenje kazana od kamenca na svake 2 godine eksploatacije proizvoda, dok u ekstremnim slučajevima (tvrda voda) proces čišćenja neophodno je sprovesti već nakon 6 meseci.

 • Zašto curi voda na slavini kada se uključi malolitražni– kuhinjski bojler?

  Malolitražni-kuhinjski bojleri po svojoj klasifikaciji spadaju u kategoriju otvorenih električnih akumulacionih zagrevača vode. Svrstavaju se u grupu bezpritisnih bojlera koji su otvoreni prema atmosferi te prilikom instalacije zahtevaju i adekvatnu niskopritisnu bateriju –slavinu , kako bi bilo omogućeno da vazduh i voda slobodno protiču između bojlera i ispusne cevi – lule slavine. Prilikom aktivacije elektrogrejača dolazi do zagrevanja, a samim tim i širenja vode koja povećava svoju zapreminu. Sav taj višak vode koji je nastao zagrevanjem i isparavanjem izlazi iz bojlera, prvo kroz prelivnu cev bojlera, a zatim i kroz slavinu. Iz tog razloga dolazi do curenja vode iz slavine usled zagrevanja vode u kuhinjskom malolitražnom bojleru.

 • Kod bojlera u kuhinji, zašto i dalje curi voda i nakon zatvaranja slavine – baterije?

  U momentu kada se pusti topla voda na slavini, pokreće se protok tople vode iz bojlera, preko brinoks veza sve do ispusne cevi slavine – lule. Zagrejana voda tokom kretanja kroz instalacije nailazi na otpor, što utiče na povraćaj vode i pravljenje pritiska u brinoks vezama i samom kazanu bojlera, usled čega dolazi do manjih dilatacija. Nakon zatvaranja slavine pritisak se smanjuje, tako da se brinoks veze i kazan vraćaju u prvobitni položaj, ali nastali višak vode prolazi kroz prelivnu cev, instalacije i izlazi kroz ispusnu cev slavine koja je uvek otvorena prema atmosferi. Poželjno je da prilikom montaže bojlera ugradite i kvalitetnu slavinu kako bi se curenje vode minimalizovalo.

 • U kom slučaju ne važi garancija?

  Osnovni preduslov za uvažavanje garancije je da korisnik poseduje fiskalni isečak iz radnje gde je bojler kupljen, a nakon isteka 6 meseci od datuma kupovine neophodno je da kupac poseduje i uredno popunjen garantni list. Termorad ne prihvata reklamaciju ukoliko je montaža bojlera izvršena nestručno od strane lica koje nije ovlašćeno za te poslove. Proizvođač ne uvažava garanciju ukoliko upotreba proizvoda i ugradnja nije izvršena prema zahtevima koji se navode u tehničkom uputstvu koje se dostavlja uz proizvod.

 • Termorad bojler najveće zapremine je?

  Sa asortimanom od preko 150 modela bojlera, Termorad se svrstava među najveće proizvođače bojlera na tržištu Srbije. Pored bojlera malih litraža (5 – 15 litara), kao i bojlera srednje litraže (30 – 120 litara), Termorad se izdvaja proizvodnjom bojlera od 160, 200, 280 i 500 litara i to u tri različite varijante, kao električni i kombinovani sa jednim i dva izmenjivača toplote.

 • Da li postoji razlika između inoxa i prohroma?

  Inox ili prohrom ili rostfvraj (nemački – Rostfreier Stahl) su sinonimi za isti materijal, odnosno nerđajući čelik. Nerđajući čelik je čelik legiran u prvom redu hromom i niklom koji je koroziono rezistentan i sterilan. U kvalitetu koji se koristi za izradu bojlera (DIN oznaka 1.4301) se proizvodi još od 1912. godine. Kako nerđajući čelik pronalazi sve širu primenu (prehrambena industrija, zdravstvo, ugostiteljstvo, mašinska industrija…) odomaćili su se različiti termini stranog porekla kao što su rostfraj, inox ili prohrom, a reč je zapravo o istom materijalu.

 • Kakvi su to kombinovani bojleri ili bojleri sa izmenjivačem toplote?

  Termorad kombinovani bojleri sa izmenjivačem toplote pored električnog grejača imaju ugrađen i cevni izmenjivač toplote. Priključivanjem instalacije bojlera na sistem etažnog grejanja ili solarne kolektore omogućeno je zagrevati vodu uz znatno smanjenu potrošnju električne energije. Naime, topla voda iz sistema etažnog grejanja prolazi kroz spiralni izmenjivač i oslobađanjem toplote zagreva vodu u samom bojleru. Kada spoljašnji sistem nije u funkciji voda se može zagrevati aktiviranjem električnog grejača.

  Termorad kombinovani bojleri izrađuju se u zapreminama od 50 – 500 litara, sa prohromskim i emajliranim kazanom. Priključak za izmenjivač toplote može biti pozicioniran sa leve ili desne strane. Kompletnu ponudu kombinovanih Termorad bojlera sa izmenjivačem toplote možete pogledati ovde.

 • Da li se električni-klasični bojler može naknadno prepraviti i povezati na sistem centralnog grejanja?

  Da! Ugradnjom Termorad izmenjivača toplote možete na najjednostavniji način Vaš postojeći bojler priključiti na solarni ili sistem centralnog grejanja, čime ćete uz vrlo mala novčana ulaganja postići znatne uštede u potrošnji električne energije. Potrebno je samo da u unutrašnjost kazana umesto grejača postavite izmenjivač toplote ID-14 ili ID-15 koji pored cevnog izmenjivača sadrži i električni grejač, što znači da možete birati način zagrevanja vode u bojleru. Kako bi ugradnja Termorad izmenjivača bila moguća, neophodno je da otvor na dnu kazana Vašeg bojlera bude elipsastog oblika, u suprotnom možemo Vam preporučiti izmenjivač toplote IB-13 koji se ugrađuje bočno, na sam zid kazana. Kompletnu ponudu izmenjivača možete pogledati ovde.

 • Čemu zapravo služi hidroforska posuda?

  Hidroforske posude su namenski sudovi za akumulaciju vode. Nalaze široku primenu u hidroforskim postrojenjima u domaćinstvima, ugostiteljskim i drugim privrednim objektima, kao i u objektima za odmor i rekreaciju, odnosno svuda gde je potrebno obezbediti veću količinu vode pod pritiskom. Osnovna funkcija hidroforske posude je da omogući uredno snabdevanje hidrosistema vodom pod pritiskom i da održi kvalitet, bakteriološku i sanitarnu ispravnost vode. Instaliranjem posude u sistem vodosnabdevanja znatno se smanjuje aktivnost hidroforskog motora, čime se njegov radni vek produžava, a potrošnja električne energije smanjuje.
  Termorad hidroforske posude izrađuju se od čeličnog lima koji je zaštićen postupkom cinkovanja – pocinkovane i od nerđajućeg čelika – prohromske, u zapreminama od 90 – 500 litara. Kompletnu ponudu hidroforskih posuda možete pogledati ovde.

 • Koja je najveća zapremina Termorad hidroforske posude?

  Termorad hidroforske posude izrađuju se od čeličnog lima koji je zaštićen postupkom cinkovanja – pocinkovane i od nerđajućeg čelika – prohromske. Pocinkovane posude proizvode se u kapacitetu od 90, 130 i 160 litara, dok se prohromske hidroforske posude proizvode u zapreminama od 90, 130, 160, 200, 280 i 500 litara. Modeli od 130 i 160 litara se izrađuju kao standardne i niske. Kompletnu ponudu hidroforskih posuda možete pogledati ovde.

 • Da li sve Termorad hidroforske posude imaju ugrađen nivokaz?

  Termorad hidroforske posude – prohromske i cinkovane su prve na tržištu sa ugrađenim pokazivačem nivoa – nivokazom, koji omogućava da se jednostavnim uvidom u odnos voda/vazduh maksimalno iskoristi kapacitet posude.

 • Da li postoji mogućnost zamene unutrašnje membrane na Termorad ekspanzionoj posudi?

  Velika prednost Termorad ekspanzionih posuda je upravo to što je membranska guma unutar posude lako zamenljiva i to na svim modelima posuda. Skidanjem prirubnice sa dna/vrha posude omogućeno je da izvršite zamenu dotrajale gume novom. Nakon toga vratite prirubnicu, fiksirate je uz pomoć šest zavrtnja, i ceo proces zamene je gotov veoma brzo. Na ovaj način produžili ste radni vek ekspanzione posude i izbegli trošak kupovine potpuno nove posude. Dugi vek trajanja posuda garantuje ne samo savremena tehnologija proizvodnje, već i to što voda iz sistema grejanja nije u direktnom kontaktu sa metalnim omotačem već se nalazi u gumenom balonu, čime je isključena mogućnost pojave korozije.

 • Da li Termorad ekspanzione posude poseduju sopstveni nosač za montažu?

  U želji da se znatno olakša posao majstorima i instalaterima razvojni tim Termorada konstruisao je sve modele ekspanzionih posuda upravo vodeći računa o brzini i lakoći montaže ekspanzionih posuda. Tako su modeli zapremine 8 i 12 litara predviđeni za ugradnju na samu cev instalacije, dok posude kapaciteta 18, 24 i 35 litara poseduju sopstveni zidni nosač, tako da je montaža vrlo jednostavna, fiksiranjem posude na utiplovani zavrtanj na zidu. Ekspanzione posude od 50 litara poseduju sopstvene nogare jer su predviđene za podnu montažu u vertikalnom položaju.

 • U čemu je razlika između Termorad posude za vino i posude za rakiju?

  Termorad Inox posude za vino i rakiju proizvode se od posebne vrste nerđajućeg čelika (INOX EN 1.4301) koji ispunjava sve standarde prehrambene industrije, čime je zagarantovana neutralnost uticaja i izmene originalnih svojstava i kvaliteta pića. Inox posuda za vino poseduje unutrašnji plivajući poklopac koji onemogućava neposredan kontakt vina i vazduha, dok posuda za rakiju poseduje jedinstven zatvarač sa dihtung gumom, koji obezbeđuje odličnu zaptivnost posude, čime je rakija u posudi potpuno izolovana od spoljnih uticaja i isparenja. Posude se izrađuju u zapreminama od 50, 100, 150 i 350 litara.

 • Da li je bolje ozidati standardni ili ugraditi Termorad prohromski dimnjak?

  Termorad prohromski dimnjaci ispunjavaju sve termodinamičke zahteve, kao i zahteve funkcionalnosti, statičke stabilnosti i protivpožarne zaštite. Termorad dimnjaci sastavljeni su od industrijski izrađenih elemenata koji po svojoj konstrukciji, kvalitetu upotrebljenih materijala i uz pravilnu montažu obezbeđuju besprekornu funkcionalnost i izvanrednu trajnost. Prohromske cevi imaju neuporedivo duži vek trajanja u odnosu na klasične keramičke materijale zidanih dimnjaka ili cevi koje su izrađene od drugih vrsta korodirajućih materijala. Ujedno, prohromske cevi su zbog svoje osobine kiselootpornosti nezamenljive u sistemima sa sagorevanjem na gas, tečno gorivo ili pelet, dok prilikom sagorevanja čvrstih goriva, zbog glatke površinske strukture prohroma, ne dolazi do zadržavanja i taloženja čađi na unutrašnjem zidu dimnjaka, tako da nemate troškove čišćenja i održavanja. Za ugradnju Termorad prohromskog dimnjaka potrebno je svega jedan dan, tako da zbog svoje praktičnosti, dizajna i sigurnosti postaju neizostavni u modernom građevinarstvu.

 • Gde mogu da kupim Termorad prohromski dimnjak?

  Prohromski dimnjak možete kupiti u Termorad prodajnim centrima – u krugu fabrike u Požegi, kao i u predstavništvu u Sarajevskoj ulici u Beogradu. Sve potrebne informacije i savete možete dobiti od naših zaposlenih, s toga molimo da pozovete Call centar ili nam pošaljete dopis na email. Termorad prohromski dimnjak možete potražiti i kod naših saradnika širom Srbije. Ukoliko želite i Vi da postanete korisnik naših proizvoda molimo Vas da kontaktirate prodajni tim Termorada kako bi Vas naši zaposleni uputili na Vama najbliže prodajno mesto i pružili Vam sve neophodne informacije.

 • Kolika ja garancija na Termorad prohromske dimnjake?

  Sigurni u kvalitet i istrajnost naših proizvoda, Termorad daje garanciju od 10 godina na prohromske sve dimnjake i dimovodne elemente.

 • Da li pomoću Termorad prohromskog dimnjaka mogu da izvršim sanaciju postojećeg dimnjaka?

  Ukoliko primetite da je došlo do oštećenja postojećeg dimnjaka, odnosno ukoliko su se pojavile žute ili crne fleke na unutrašnjim zidovima, ili se oseća neugodan miris dima, paljevine i čađi, ne morate vršiti zamenu i izradu potpuno novog dimnjaka, već možete sanirati Vaš postojeći dimnjak i produžiti njegov radni vek na vrlo pouzdan i kvalitetan način, ugradnjom Termorad Sanacionog dimnjaka. Sanacija dimnjaka se može izvršiti i pri prelasku na novu vrstu goriva ili drugi gorionik. Sanacija dimnjaka pomoću Termorad dimnjaka izvodljiva je ukoliko postoji mogućnost postavke prohromskih dimovodnih elemenata u otvor postojećeg dimnjaka, odnosno kada je postojeći dimnjak izveden kao ravan kanal. Za razliku od keramičkih i šamotnih cevi, sanacioni inox elementi imaju tanje zidove i manji poprečni presek, te ih je moguće montirati u postojeći dimnjak bez prethodne promene njegovog prečnika. Opširnije o Termorad sanacionim dimnjacima možete pročitati ovde.

 • Koliko vremena je potrebno za isporuku i ugradnju Termorad prohromskog dimnjaka?

  Termorad prohromski dimnjaci izrađuju se prema dostavljenoj specifikaciji i zahtevu kupca. Zahvaljujući ekspertizi naših zaposlenih za proizvodnju dimnjaka potrebno je svega nekoliko dana. Dimnjake isporučujemo na teritoriji cele Srbije i to najkasnije u roku od 7 dana od dana poručivanja. Ugradnja je vrlo jednostavna , te Vam je za montažu celokupnog dimnjaka potrebno manje od jednog dana. Za sve dodatne informacije molimo Vas da pozovete Call centar i obratite se prodajnom timu Termorada.

 • Da li Termorad vrši ugradnju dimnjaka?

  Termorad kao fabrika za proizvodnju se bavi isključivo izradom dimnjaka prema dostavljenoj specifikaciji i zahtevu kupca. U želji da našim potrošačima obezbedimo kompletnu uslugu i ponudimo rešenje po sistemu „ključ u ruke“ razvili smo partnerske odnose sa mnogim montažerima širom Srbije. Molimo Vas da pozovete Call centar i naši zaposleni će Vas uputiti na Vama najbližeg montažera koji Vam može ponuditi uslugu ugradnje Termorad dimnjaka.

Kupovina preko interneta