Termorad Group

Industrijski

Dimnjak je jedan od sastavnih elemenata sistema grejanja koji ima veliki uticaj na rad kotla, odnosno na ekonomičnost u potrošnji goriva i njegovu maksimalnu iskorišćenost. Osnovna funkcija svakog dimnjaka je da uspešno sprovede dim izvan stambenog objekta i ujedno pospeši dovod kiseonika u kotao stvarajući potpritisak.

dimnjak_industrijski

Termorad prohromski dimnjaci ispunjavaju sve termodinamičke zahteve, kao i zahteve funkcionalnosti, statičke stabilnosti i protivpožarne zaštite. Termorad dimnjaci sastavljeni su od industrijski izrađenih elemenata koji po svojoj konstrukciji, kvalitetu upotrebljenih materijala i uz pravilnu montažu obezbeđuju besprekornu funkcionalnost i izvanrednu trajnost. Prohromske cevi imaju neuporedivo duži vek trajanja u odnosu na klasične keramičke materijale zidanih dimnjaka ili cevi koje su izrađene od drugih vrsta korodirajućih materijala. Ujedno, prohromske cevi su zbog svoje osobine kiselootpornosti nezamenljive u sistemima sa sagorevanjem na gas, tečno gorivo ili pelet, dok prilikom sagorevanja čvrstih goriva, zbog glatke površinske strukture prohroma, ne dolazi do zadržavanja i taloženja čađi na unutrašnjem zidu dimnjaka.

Prohromski dimnjaci postaju neizostavan detalj u modernom građevinarstvu zbog svoje praktičnosti, kvaliteta, lake i brze montaže, sigurnosti i dizajna. Termorad prohromski dimnjaci izrađuju se u različitim promerima od Ø120 – Ø600mm. U zavisnosti od toga da li želite da sanirate postojeći ili da montirate potpuno novi dimnjak.

Dvoslojni – Industrijski Termorad dimnjak sastoji se od precizno izrađenih elemenata koji po svojoj konstrukciji, kvalitetu upotrebljenih materijala i uz pravilnu montažu obezbeđuju besprekornu funkcionalnost i izvanrednu trajnost. Konstrukciju dimnjaka čini početni element sa otvorom za čišćenje i odvodom za kondenzaciju, na koji se nastavlja T element sa priključkom za kotao, dvoslojne prohromske cevi i završni element dimnjaka. Termorad Industrijski dimnjak je izrađen od prohromskog lima debljine 0,7 – 1,0 mm (kvaliteta AISI 316L) koji se koristi kod unutrašnje cevi , spoljašnje zaštitne cevi su od nerđajućeg čeličnog lima debljine 0,6 mm (kvalitet AISI 304L), a izolacija je od namenske keramičke vune koja trpi temperature šokove do 1.250° C. Veliki asortiman dimovodnih elemenata (razni reduciri sa i bez rozetni, kolena, nastavci…) pružaju Vam mogućnost kombinovanja elemenata na način da odgovorite na svaki zahtev. Višeslojna konstrukcija Industrijskih dimnjaka omogućava dilataciju u svim smerovima, otpornost na ekstremne temperaturne promene, odličan protok produkata sagorevanja i vrlo laku montažu i demontažu.

Industrijski Termorad dimnjaci proizvode se u promerima od Ø120 – Ø600mm, prema Vašoj potrebi i dostavljenoj specifikaciji, i to u roku od svega nekoliko dana uz besplatnu isporuku.

Osnovne karakteristike

 • Komplet izolovani prohromski dimnjak
 • Dimovodne cevi izrađene od prohroma
 • Izolacija kamena vuna
 • Spoljna maska od pocinkovanog lima četvrtastog oblika
 • Montaža sistemom uvlačenja cev u cev
 • Izrada prema specifikaciji kupca
 • Proizvode se u promerima od Ø120 – Ø300mm
 • Za sisteme sa sagorevanjem na sve vrste goriva
 • Garancija 10 godina

Kupovina preko interneta

Termorad Group

Kućni

Dimnjak je jedan od sastavnih elemenata sistema grejanja koji ima veliki uticaj na rad kotla, odnosno na ekonomičnost u potrošnji goriva i njegovu maksimalnu iskorišćenost. Osnovna funkcija svakog dimnjaka je da uspešno sprovede dim izvan stambenog objekta i ujedno pospeši dovod kiseonika u kotao stvarajući potpritisak.

dimnjak_kucni

Termorad prohromski dimnjaci ispunjavaju sve termodinamičke zahteve, kao i zahteve funkcionalnosti, statičke stabilnosti i protivpožarne zaštite. Termorad dimnjaci sastavljeni su od industrijski izrađenih elemenata koji po svojoj konstrukciji, kvalitetu upotrebljenih materijala i uz pravilnu montažu obezbeđuju besprekornu funkcionalnost i izvanrednu trajnost. Prohromske cevi imaju neuporedivo duži vek trajanja u odnosu na klasične keramičke materijale zidanih dimnjaka ili cevi koje su izrađene od drugih vrsta korodirajućih materijala. Ujedno, prohromske cevi su zbog svoje osobine kiselootpornosti nezamenljive u sistemima sa sagorevanjem na gas, tečno gorivo ili pelet, dok prilikom sagorevanja čvrstih goriva, zbog glatke površinske strukture prohroma, ne dolazi do zadržavanja i taloženja čađi na unutrašnjem zidu dimnjaka.

Prohromski dimnjaci postaju neizostavan detalj u modernom građevinarstvu zbog svoje praktičnosti, kvaliteta, lake i brze montaže, sigurnosti i dizajna. Termorad prohromski dimnjaci izrađuju se u različitim promerima od Ø120 – Ø600mm. U zavisnosti od toga da li želite da sanirate postojeći ili da montirate potpuno novi dimnjak.

Kućni Termorad prohromski dimnjaci predviđeni su za spoljnu ili montažu unutar samog objekta gde je ložište. Dimnjak se sastoji od više odvojenih komponenti. Osnovu dimnjaka čini početni element sa otvorom za čišćenje i odvodom za kondenzaciju, na koji se nastavlja T element sa priključkom za kotao. Dimovodne cevi izrađuju se od nerđajućeg čeličnog lima kvaliteta AISI 304L ili 316L, debljine 0,7 – 1,0 mm. Cevi su izolovane izuzetno kvalitetnom kamenom vunom cilindričnog oblika debljine 50 mm. Ova vrsta izolatora poseduje visoku otpornosti na temperature i do 800°C, a pored svoje termoizolacione ima i ulogu da spreči pojavu kondenza. Spoljašnost dimnjaka je od pocinkovanog lima četvrtastog oblika, koji olakšava montažu i daje dodatni estetski efekat jer se izrađuje u boji koju zahteva kupac. Uz dimnjak se isporučuju zidni nosači za fiksiranje i montažu, dok se elementi spajaju principom uvlačenja cev u cev. Uz svaki Termorad prohromski dimnjak možete poručiti i kišobranski krov koji ima funkciju da pospeši strujanje dimnih gasova i da zaštiti prolazak padavina u unutrašnjost dimnjaka. Veliki asortiman dimovodnih elemenata (razni reduciri sa i bez rozetni, kolena, nastavci…) pružaju Vam mogućnost kombinovanja elemenata na način da odgovorite na svaki zahtev. Kućni Termorad dimnjaci proizvode se u promerima od Ø120 – Ø300mm, prema Vašoj potrebi i dostavljenoj specifikaciji, i to u roku od svega nekoliko dana uz besplatnu isporuku.

Pogledajte video uputstvo montaže

Osnovne karakteristike

 • Komplet izolovani prohromski dimnjak
 • Dimovodne cevi izrađene od prohroma
 • Izolacija kamena vuna
 • Spoljna maska od pocinkovanog lima četvrtastog oblika
 • Montaža sistemom uvlačenja cev u cev
 • Izrada prema specifikaciji kupca
 • Proizvode se u promerima od Ø120 – Ø300mm
 • Za sisteme sa sagorevanjem na sve vrste goriva
 • Garancija 10 godina

Kupovina preko interneta

Termorad Group

Sanacioni

Dimnjak je jedan od sastavnih elemenata sistema grejanja koji ima veliki uticaj na rad kotla, odnosno na ekonomičnost u potrošnji goriva i njegovu maksimalnu iskorišćenost. Osnovna funkcija svakog dimnjaka je da uspešno sprovede dim izvan stambenog objekta i ujedno pospeši dovod kiseonika u kotao stvarajući potpritisak.

dimnjak_sanacioni

Termorad prohromski dimnjaci ispunjavaju sve termodinamičke zahteve, kao i zahteve funkcionalnosti, statičke stabilnosti i protivpožarne zaštite. Termorad dimnjaci sastavljeni su od industrijski izrađenih elemenata koji po svojoj konstrukciji, kvalitetu upotrebljenih materijala i uz pravilnu montažu obezbeđuju besprekornu funkcionalnost i izvanrednu trajnost. Prohromske cevi imaju neuporedivo duži vek trajanja u odnosu na klasične keramičke materijale zidanih dimnjaka ili cevi koje su izrađene od drugih vrsta korodirajućih materijala. Ujedno, prohromske cevi su zbog svoje osobine kiselootpornosti nezamenljive u sistemima sa sagorevanjem na gas, tečno gorivo ili pelet, dok prilikom sagorevanja čvrstih goriva, zbog glatke površinske strukture prohroma, ne dolazi do zadržavanja i taloženja čađi na unutrašnjem zidu dimnjaka.

Prohromski dimnjaci postaju neizostavan detalj u modernom građevinarstvu zbog svoje praktičnosti, kvaliteta, lake i brze montaže, sigurnosti i dizajna. Termorad prohromski dimnjaci izrađuju se u različitim promerima od Ø120 – Ø600mm. U zavisnosti od toga da li želite da sanirate postojeći ili da montirate potpuno novi dimnjak.

Ukoliko primetite da je došlo do oštećenja postojećeg dimnjaka, odnosno ukoliko su se pojavile žute ili crne fleke na unutrašnjim zidovima, ili se oseća neugodan miris dima, paljevine i čađi, ne morate vršiti zamenu i izradu potpuno novog dimnjaka, već možete sanirati Vaš postojeći dimnjak i produžiti njegov radni vek na vrlo pouzdan i kvalitetan način, ugradnjom Termorad Sanacionog dimnjaka. Sanacija dimnjaka se može izvršiti i pri prelasku na novu vrstu goriva ili drugi gorionik. Sanacija dimnjaka pomoću Termorad dimnjaka izvodljiva je ukoliko postoji mogućnost postavke prohromskih dimovodnih elemenata u otvor postojećeg dimnjaka, odnosno kada je postojeći dimnjak izveden kao ravan kanal. Za razliku od keramičkih i šamotnih cevi, sanacioni inox elementi imaju tanje zidove i manji poprečni presek, te ih je moguće montirati u postojeći dimnjak bez prethodne promene njegovog prečnika.

Termorad dimovodni elementi za sanaciju izrađuju se od nerđajućeg čeličnog lima kvaliteta AISI 304L ili 316L, debljine 0,7 – 1,0 mm. Sanacioni dimnjaci proizvode se u promerima od Ø120 – Ø500mm, prema Vašoj potrebi i dostavljenoj specifikaciji, i to u roku od svega nekoliko dana uz besplatnu isporuku.

Osnovne karakteristike

 • Prohromski dimnjak za sanaciju postojećeg dimnjaka
 • Dimovodne cevi izrađene od prohroma
 • Montaža sistemom uvlačenja cev u cev
 • Izrada prema specifikaciji kupca
 • Proizvode se u promerima od Ø120 – Ø500mm
 • Za sisteme sa sagorevanjem na sve vrste goriva
 • Garancija 10 godina

Kupovina preko interneta